Geriatrik

Mika Rissanen

Mika Rissanen

Legitimerad läkare, medicine licentiate

Specialist inom geriatrik och allmänläkare