Uroterapeut

Reetta Lähderinne

Reetta Lähderinne

Sjukgymnast, Uroterapeut

Fysisk terapi för muskuloskeletala problem

Sjukgymnastik med urogenitala symtom