Mika Rissanen

LL, Lääketieteen lisensiaatti

Geriatrian ja yleislääketieteen erikoislääkäri

Olen kuopiolainen geriatrian ja yleislääketieteen erikoislääkäri. Erityisosaamisalueitani ovat muistisairauksien diagnostiikka ja hoito sekä toimintakyvyn säilymistä tavoitteleva muistisairaan ja hänen sosiaalisen ympäristönsä seuranta ja tukeminen muistisairauden ja elämän eri vaiheissa kokonaisvaltaisella tavalla.

Muistisairauden hoidossa on keskeistä myös muiden sairauksien huomioiminen. Sairaus vaikuttaa niin kehoon ja ajatteluun kuin mieleen ja tunteisiin ja niiden kaikkien huomioiminen hoidossa ovat tärkeitä. Muistisairaus koskettaa suuresti myös sairastuneen läheisiä ja heidän jaksaminen ja osallistuminen hoitoon ja hoidon suunnitteluun ovat tärkeitä asioita minulle.

Työtapani on käytännön ihmisläheinen, kokonaisvaltainen sekä toimintakyvyn ja hyvinvoinnnin ylläpitämistä tavoitteleva. Pyrin huomioimaan työssäni yksilöllisyyden ja moniammatillisesti hyvää lääketieteellistä tietoa hydyntäen auttamaan muistisairauden eri vaiheissa sosiaalietuudet ja lausuntoasiat tarvittaessa myös huomioiden. Käytettävissämme on muistisairauksien hoitoon perehtynyt erkoismuistihoitaja, ravitsemus-, fysio- ja perheterapeutti.

Vastaanotolleni voit myös tulla lääkehoidon ja terveydentilan sekä kuntoutuksellisten näkökohtien kokonaisvaltaisen arvioinnin takia. Vanhuusiän psyykkisiä ongelmia ja oireita voidaan vastaanotollani myös selvitellä ja hoitaa. Vastaanotolle tullessasi toivon että tuot mukanasi ajantasaisen lääkelistan käytössäsi olevista lääkkeistä.