Heidi Kemiläinen

LL, Lääketieteen lisensiaatti

Geriatrian erikoislääkäri

Huolettaako oma tai läheisen muisti?

Kaipaatko yksilöllistä muistisairauden seurantaa ja hoidon suunnittelua?
Toivoisitko oman tai läheisen terveydentilan kokonaisvaltaista arviointia?

Varaa aika vastaanotolleni, niin pohditaan yhdessä.

Olen kuopiolainen geriatrian erikoislääkäri. Olen tehnyt työtä savolaisten ikäihmisten parissa jo vuosia muun muassa muistipoliklinikoilla, vuodeosastoilla, kotihoidossa ja hoivayksiköissä. Minulla on kokemusta ja kiinnostusta erityisesti potilaiden kokonaisvaltaisen hoidon suunnittelussa. Tämä on tärkeää etenkin muistisairauksissa, jotka vaikuttavat paitsi fyysiseen ja psyykkiseen terveydentilaan, myös ajatteluun, tunteisiin ja toimintakykyyn usealla eri tavalla. Iäkkään terveydentilaan vaikuttavat yhtä aikaa useat eri krooniset sairaudet, minkä vuoksi potilas tulee aina huomioida kokonaisuutena ja hoitosuunnitelmat tehdä yksilölähtöisesti.

Tyypillisiä iäkkään potilaan elämänlaatua heikentäviä oireita ovat esimerkiksi krooninen kipu, unettomuus, mielialaoireet, tasapainovaikeudet, virtsankarkailu, vatsan toiminnan ongelmat sekä aistien, muistin ja toiminnanohjauksen heikentyminen. Nämä asiat vaikuttavat usein myös läheisten ja omaishoitajien hyvinvointiin.

Voitte varata minulle ajan, mikäli yllä olevat asiat mietityttävät sekä mm. seuraavissa asioissa:

  • Muistitutkimukset
  • Muistisairauden seuranta
  • Lääkityksen kokonaisarvioinnit
  • Ajoterveysselvitykset
  • Todistusasiat
  • Ikääntyneen terveystarkastukset
  • Hoitosuunnitelmat
  • Vanhuusiän psyykkiset oireet ja ongelmat

Työskentelemme geriatristen potilaiden hyväksi moniammatillisessa työryhmässä, johon kuuluvat erikoislääkärin lisäksi erikoismuistihoitaja, fysioterapeutti, ravitsemusterapeutti, perheterapeutti sekä farmaseutti. Suunnittelemme hoidon kokonaisuuden ja sen jatkuvuuden yksilöllisesti.