Rasituskoe ja spirometria

ylilääkäri Kai Savonen
Saaristokaupungin Lääkäriaseman kautta tehdään rasituskoe- sekä spirometria-tutkimuksia. Tutkimukset tekee ylilääkäri Kai Savonen ja ne toteutetaan Kuopion Liikuntalääketieteen tutkimuslaitoksen tiloissa.
Kliininen rasituskoe
Kliininen rasituskoe voi olla Sinulle tarpeellinen, jos olet kokenut rintakipuja, sydämen rytmihäiriötuntemuksia (epäsäännöllinen rytmi tai tykyttelytuntemukset), hengenahdistusta tai huimausta rasituksessa.

Myös selittämätön suorituskyvyn lasku voi olla aihe tutkimuksen tekemiseen. Rasituskoetta voidaan käyttää myös työkyvyn tai leikkauksiin liittyvien komplikaatioriskien arvioinnissa, erityisammattien terveystarkastuksissa, sekä eri sairauksien hoidon tai kuntoutuksen tehon arvioinnissa.

ergospirometriatutkimus
Kliinisen rasituskokeen yhteydessä voidaan samanaikaisesti mitata ja analysoida hengityskaasuja, jolloin puhutaan ergospirometriatutkimuksesta.

Tällöin voidaan tavallista rasituskoetta yksityiskohtaisemmin määrittää suorituskyvyn rajoittumisen syyt ja häiriöt. Ergospirometriatutkimus on erityisen hyödyllinen pyrittäessä erottelemaan keuhko- ja sydänperäisiä syitä oireiden tai alentuneen suorituskyvyn takana.

Bronkodilataatiokoe
Spirometriatutkimusta ja siihen mahdollisesti yhdistettävää bronkodilataatiokoetta 
käytetään epäiltäessä keuhkosairautta, kuten astmaa tai keuhkoahtaumatautia,
hengitykseen liittyvien oireiden takana.

Tutkimusta voidaan käyttää myös jo aiemmin diagnosoidun keuhkosairauden hoidon tehon seurantaan sekä leikkauskelpoisuuden tai työkyvyn arviointiin.

Hinnasto

Virtaustilavuus-spirometria, sisältää lausunnon 75 €

Virtaustilavuus-spirometria ja bronkodilataatiokoe, sisältää lausunnon 115 €

Kliininen rasituskoe, työjohteinen, pyöräergometri, sisältää lausunnon 225 €

Kliininen rasituskoe, spiroergometria, sisältää lausunnon 320 €

Hinnat ovat Kela-korvauksen jälkeisiä hintoja. Kela-korvauksen saat, kun lääkärisi on tehnyt lähetteen tutkimukseen.

Kuopion liikuntalääketieteen tutkimuslaitos

Liikuntalääketieteen tutkimuslaitos

Haapaniementie 16

70100 Kuopio