Psykologin palvelut

Psykologi on ihmisen mielen, käyttäytymisen, tunne-elämän ja ajattelun asiantuntija. Psykologin vastaanotolle voit tulla elämän erilaisissa kriisitilanteissa, tai jos haluat ulkopuolista näkökulmaa johonkin tiettyyn elämänvaiheeseen.

Tyypillisiä syitä hakeutua psykologin vastaanotolle ovat muun muassa masennus, ahdistus, paniikkioireilu, pelot, ihmissuhteisiin liittyvät ongelmat tai haasteet työelämässä. Psykologi pyrkii kuvailemaan potilaan ongelmien luonnetta, kartoittamaan potilaan vahvuuksia sekä selvittämään keinoja tilanteen parantamiseksi.

Psykologin vastaanotolla voidaan tehdä esimerkiksi aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriöön viittaavia oireita kartoittavia tutkimuksia.

 

Noora-Maria Ahl

Psykologi
Oikeuspsykologi
Terveyspsykologiaan erikoistuva psykologi

Varaa vastaanottoaika