Geriatria

Saaristokaupungin Lääkäriaseman kodinomainen ja lämminhenkinen yksityisvastaanotto tarjoaa luotettavat geriatrian erikoislääkäripalvelut

Saaristokaupungin Lääkäriasemalta Kuopiossa saat asiantuntevaa ja pitkään kokemukseen perustuvaa palvelua geriatriaan erikoistuneilta lääkäreiltämme. Geriatriasta vastaava lääkärimme on lääketieteen lisensiaatti, geriatrian erikoislääkäri Heidi Kemiläinen, joka on vuosia tehnyt työtä savolaisten ikäihmisten parissa muun muassa muistipoliklinikoilla, vuodeosastoilla, kotihoidossa ja hoivayksiköissä.

Kemiläinen on työssään suuntautunut erityisesti potilaiden kokonaisvaltaisen hoidon suunnitteluun. Kokonaisvaltaisuuden huomioiminen on tärkeää etenkin muistisairauksissa, jotka vaikuttavat paitsi fyysiseen ja psyykkiseen terveydentilaan, myös ajatteluun, tunteisiin ja toimintakykyyn usealla eri tavalla. Iäkkään terveydentilaan vaikuttavat yhtä aikaa useat eri krooniset sairaudet, jonka vuoksi potilas tulee aina huomioida kokonaisuutena ja hoitosuunnitelmat tehdä yksilölähtöisesti.

Ikääntymisen mukanaan tuomia, elämänlaatua heikentäviä oireita voidaan hoitaa

Tyypillisiä iäkkään potilaan elämänlaatua heikentäviä oireita ovat esimerkiksi krooninen kipu, unettomuus, mielialaoireet, tasapainovaikeudet, virtsankarkailu, vatsan toiminnan ongelmat sekä aistien, muistin ja toiminnanohjauksen heikentyminen. Nämä asiat vaikuttavat usein myös läheisten ja omaishoitajien hyvinvointiin.

Työskentelemme geriatristen potilaiden hyväksi moniammatillisessa työryhmässä, johon kuuluvat erikoislääkärin lisäksi erikoismuistihoitaja, fysioterapeutti, ravitsemusterapeutti, perheterapeutti sekä farmaseutti. Suunnittelemme hoidon kokonaisuuden ja sen jatkuvuuden yksilöllisesti.

Huolien kanssa ei tarvitse jäädä yksin

Ikääntymiseen liittyvien huolien kanssa ei tarvitse jäädä yksin. Ole yhteydessä, mikäli ikääntyminen mietityttää tai tarvitset apua esimerkiksi seuraavissa:

  • Muistitutkimukset
  • Muistisairauden seuranta
  • Lääkityksen kokonaisarvioinnit
  • Ajoterveysselvitykset
  • Todistusasiat
  • Ikääntyneen terveystarkastukset
  • Hoitosuunnitelmat
  • Vanhuusiän psyykkiset oireet ja ongelmat

 

Heidi Kemiläinen

LL, lääketieteen lisensiaatti
Geriatrian erikoislääkäri
Vastaava lääkäri

Varaa vastaanottoaika

Marika Suominen

LL, yleislääketieteen ja geriatrian erikoislääkäri

Varaa vastaanottoaika