Sjukgymnastik

Reetta Lähderinne

Reetta Lähderinne

Sjukgymnast

Fysisk terapi för muskuloskeletala problem

Sjukgymnastik med urogenitala symtom

Prislista

Hälsocenter

Sjukgymnas sjukhus får 11,40 €

Mottagningsavgiften debiteras inte för personer under 18 år eller för personer med militär, militär service eller veteran ID.

Obetald och oanvänd mottagningstid är 50,80 euro.

Hälsocentertjänster inkluderar två fysioterapeutiska receptioner i urvalsförsöket.

Privat mottagning

45 min. mottagning € 57

60 min. mottagning € 65

Priserna efter Kela ersättning. Vi kommer direkt att dra av priset från Kela ersättningen.

Pelvic floor physiotherapy elektrode 25 €, läggas vid behov för det första fysioterapiet besök.

TENS Terapi för smärtlindring, bostadslån 15 € / wk

Elektrisk apparat för bäcken golvfel, bostadslån 15 € / vecka

Kontorets 14,50 € och Kanta-avgift kommer att läggas till avtalat pris.

Läkarna bestämmer själva sina arvoden och utifrån dessa avgörs besöksavgiften. FPA ersätter en del av expeditionsavgiften, undersöknings- och vårdkonstnaderna. Mottagningstider ska avbokas senast 12 timmar före mottagningstiden. Om man avbokar senare än 12 timmar innan mottagningstiden är kostnaden 50 % av priset. Om man inte har avbokat är kostnaden det fulla priset.