Sjukgymnastik

Reetta Lähderinne

Reetta Lähderinne

Sjukgymnast, Uroterapeut

Fysisk terapi för muskuloskeletala problem

Sjukgymnastik med urogenitala symtom

Markku Riihinen

Markku Riihinen

Sjukgymnast

Arbetsfysioterapeut

Specialist i muskuloskeletisk fysioterapi

Musik fysioterapeut

Krista Turunen

Krista Turunen

Sjukgymnast, utbildad massör

Prislista

30 min. mottagning 45 €

45 min. mottagning 57 €

60 min. mottagning 65 €

Distansmottagning 30 min: 36 €

Distansmottagning 45 min: 46 €

Distansmottagning 60 min: 52 €

Priserna efter Kela ersättning. Vi kommer direkt att dra av priset från Kela ersättningen.

Kontorets 16,50 € och Kanta-avgift kommer att läggas till avtalat pris.

Läkarna bestämmer själva sina arvoden och utifrån dessa avgörs besöksavgiften. FPA ersätter en del av expeditionsavgiften, undersöknings- och vårdkonstnaderna. Mottagningstider ska avbokas senast 12 timmar före mottagningstiden. Om man avbokar senare än 12 timmar innan mottagningstiden är kostnaden 50 % av priset. Om man inte har avbokat är kostnaden det fulla priset.