Sjukgymnastik

Reetta Lähderinne

Reetta Lähderinne

Sjukgymnast, Uroterapeut

Fysisk terapi för muskuloskeletala problem

Sjukgymnastik med urogenitala symtom

Markku Riihinen

Markku Riihinen

Sjukgymnast

Arbetsfysioterapeut

Specialist i muskuloskeletisk fysioterapi

Musik fysioterapeut

Krista Turunen

Krista Turunen

Sjukgymnast, utbildad massör

Prislista

45 min. mottagning € 57

60 min. mottagning € 65

Priserna efter Kela ersättning. Vi kommer direkt att dra av priset från Kela ersättningen.

Pelvic floor physiotherapy elektrode 25 €, läggas vid behov för det första fysioterapiet besök.

TENS Terapi för smärtlindring, bostadslån 15 € / wk

Elektrisk apparat för bäcken golvfel, bostadslån 15 € / vecka

Kontorets 14,50 € och Kanta-avgift kommer att läggas till avtalat pris.

Läkarna bestämmer själva sina arvoden och utifrån dessa avgörs besöksavgiften. FPA ersätter en del av expeditionsavgiften, undersöknings- och vårdkonstnaderna. Mottagningstider ska avbokas senast 12 timmar före mottagningstiden. Om man avbokar senare än 12 timmar innan mottagningstiden är kostnaden 50 % av priset. Om man inte har avbokat är kostnaden det fulla priset.