Näringsmässig Terapi

Kati Laine

Kati Laine

Legitimerad Näringsmässig Terapeut

Anni Kukkonen

Anni Kukkonen

Legitimerad Näringsmässig Terapeut

Prislista

Första besök 100 € / 60 min

Uppföljningsbesök 60 € / 45 min

Telefon mottagning 20 €

Distansmottagning 30 min: 39 €

Distansmottagning 45 min: 48 €

Distansmottagning 60 min: 80 €

Kontorets 16,50 € och Kanta-avgift kommer att läggas till avtalat pris. (undantag telefon mottagning)

Läkarna bestämmer själva sina arvoden och utifrån dessa avgörs besöksavgiften. FPA ersätter en del av expeditionsavgiften, undersöknings- och vårdkonstnaderna. Mottagningstider ska avbokas senast 12 timmar före mottagningstiden. Om man avbokar senare än 12 timmar innan mottagningstiden är kostnaden 50 % av priset. Om man inte har avbokat är kostnaden det fulla priset.