Anni Kukkonen

LL, Lääketieteen lisensiaatti

TtM, laillistettu ravitsemusterapeutti

Ravitsemusterapeutti (TtM) Anni Kukkonen vastaa Muistiklinikan ravitsemushoidon toteutuksesta.

Anni on työskennellyt Kela-kuntoutuksessa muistisairauksien ja Parkinsonin tautia sairastavien kuntoutuskursseilla yksilö- ja ryhmäohjauksen parissa. Anni on myös kouluttanut terveydenhuollon ammattilaisia ikääntyneiden ravitsemukseen sekä vajaaravitsemuksen tunnistamiseen ja hoitoon liittyen. Hyvä ravitsemus on tärkeä osa muistisairauksien ennaltaehkäisyä ja hoitoa. Monipuolinen ruokavalio ja riittävä syöminen tukee toimintakyvyn säilymistä ja ehkäisee sairauteen liittyviä puutostiloja ja liitännäisoireita.

Ravitsemusterapeutti vastaa ravitsemustilan arvioinnista, ravitsemushoidon yksilöllisestä suunnittelusta, ravintolisien ja täydennysravinteiden tarpeen arvioinnista sekä lääkehoidon ja ruokavalion yhteensovittamisesta. Tavoitteena on löytää asiakkaan arkeen sopiva tapa syödä ja toteuttaa päivittäinen ruokahuolto – ruokailoa vaalien. Myös läheiset ovat lämpimästi tervetulleita vastaanotolle!