Psykiatria

Psykiatri vastaa psykiatristen sairauksien diagnosoinnista sekä hoidon suunnittelusta ja seurannasta. Psykiatri ottaa vastaan yli 18-vuotiaita potilaita. Psykiatri suunnittelee niin lievän mielialahäiriön kuin psykiatristen pitkäaikaissairauksien lääkehoitoa sekä muuta potilaan tarvitsemaa tukea.
Psykiatri voi laatia alan lääkärinlausuntoja, esimerkiksi KELAn tukeman psykoterapian aloittamiseksi. Vastaanotot voidaan toteuttaa myös videovastaanottoina.

Oikeuspsykiatri hoitaa vastaanotollaan täysi-ikäisten mielialahäiriöitä ja psykiatrisia sairauksia sekä laatii erikoisalan lääkärinlausuntoja.

Nuorisopsykiatrin vastaanotolle ovat tervetulleita kaikki 14–30-vuotiaat. Nuorisopsykiatri tekee psyykkisen voinnin arvioita, hoidon suunnittelua ja seurantaa, jatkohoitoon ohjausta, sairauslomatarpeen arvioita sekä yli 16-vuotiaiden psykoterapia-arvioita.
Vastaanottokäynnin syitä voivat olla esimerkiksi mielialaongelmat, uupuminen, ahdistuneisuus, traumaperäinen oireilu, keskittymisen vaikeudet, käytöshäiriöoireilu sekä univaikeudet. Nuorisopsykiatri pyrkii saamaan kokonaiskuvan nuoren tilanteesta.

 

Pipsa Pimiä

LL, Lääketieteen lisensiaatti
Nuorisopsykiatrian erikoislääkäri

Varaa vastaanottoaika

Satu Merivalo

LL, lääketieteen lisensiaatti
Psykiatrian erikoislääkäri
Psykoterapeutti (kognitiivinen psykoterapia)

Varaa vastaanottoaika