Muistiklinikka

Huolettaako oman tai läheisen muistin heikentyminen?

Kaipaatko yksilöllistä ja kokonaisvaltaista todetun muistisairauden seurantaa sekä hoidon suunnittelua?

Mietityttääkö jokin omassa tai iäkkään läheisen voinnissa?

Amia Oy muistiklinikka on suomalaisten muistialan ammattilaisten suunnittelema kokonaisvaltainen tapa hoitaa ja tukea muistisairasta sekä hänen läheisiään. Amia muistiklinikka toimii Suomessa kahdessa yksikössä: Helsingissä osoitteessa Topeliuksenkatu 17 sekä Kuopiossa Saaristokaupungin Lääkäriasemalla. Amia-konseptin ovat suunnitelleet neurologi, geriatri, professori Raimo Sulkava sekä gerontologian dosentti, erikoissairaanhoitaja Ulla Eloniemi-Sulkava.

Kuopiossa Amia-muistiklinikan asiantuntijoina toimivat geriatrian ja yleislääketieteen erikoislääkäri Mika Rissanen sekä sairaanhoitaja, erikoismuistihoitaja Minna Lång. Moniammatillinen tiimimme tarjoaa tarvittaessa myös muut asiantuntijapalvelut, kuten fysioterapeutin, ravitsemusterapeutin ja psykologin vastaanotot. Amia-muistiklinikka tarjoaa erityisosaamista iäkkäiden ihmisten terveydellisissä ongelmissa, ennalta ehkäisyssä, kuntoutuksessa ja kotona asumisen tukemisessa, pyrkien mahdollistamaan turvallisen ja omannäköisen asumisen kotona.

Tervetuloa Amia Muistiklinikan Kuopion yksikköön, Saaristokaupungin Lääkäriasemalle!

Katso lisää: https://www.amia.fi/

Muistiklinikalla sinua palvelee moniammatillinen asiantuntijajoukkomme:

Mika Rissanen

Mika Rissanen

LL, lääketieteen lisensiaatti

Geriatrian ja yleislääketieteen erikoislääkäri

Olen kuopiolainen geriatrian ja yleislääketieteen erikoislääkäri. Erityisosaamisalueitani ovat muistisairauksien diagnostiikka ja hoito sekä toimintakyvyn säilymistä tavoitteleva muistisairaan ja hänen sosiaalisen ympäristönsä seuranta ja tukeminen muistisairauden ja elämän eri vaiheissa kokonaisvaltaisella tavalla.

Muistisairauden hoidossa on keskeistä myös muiden sairauksien huomioiminen. Sairaus vaikuttaa niin kehoon ja ajatteluun kuin mieleen ja tunteisiin ja niiden kaikkien huomioiminen hoidossa ovat tärkeitä. Muistisairaus koskettaa suuresti myös sairastuneen läheisiä ja heidän jaksaminen ja osallistuminen hoitoon ja hoidon suunnitteluun ovat tärkeitä asioita minulle.

Työtapani on käytännön ihmisläheinen, kokonaisvaltainen sekä toimintakyvyn ja hyvinvoinnnin ylläpitämistä tavoitteleva. Pyrin huomioimaan työssäni yksilöllisyyden ja moniammatillisesti hyvää lääketieteellistä tietoa hydyntäen auttamaan muistisairauden eri vaiheissa sosiaalietuudet ja lausuntoasiat tarvittaessa myös huomioiden. Käytettävissämme on muistisairauksien hoitoon perehtynyt erkoismuistihoitaja, ravitsemus-, fysio- ja perheterapeutti.

Vastaanotolleni voit myös tulla lääkehoidon ja terveydentilan sekä kuntoutuksellisten näkökohtien kokonaisvaltaisen arvioinnin takia. Vanhuusiän psyykkisiä ongelmia ja oireita voidaan vastaanotollani myös selvitellä ja hoitaa. Vastaanotolle tullessasi toivon että tuot mukanasi ajantasaisen lääkelistan käytössäsi olevista lääkkeistä.

Minna Lång

Minna Lång

Sairaanhoitaja

Erikoismuistihoitaja (Amiatm)

Mietityttääkö muisti? Pitääkö olla huolissaan, jos ei muista tuttujen kasvojen nimiä? Onko sinulla tai läheiselläsi todettu muistisairaus? Ota rohkeasti yhteyttä, niin mietitään yhdessä.

Valmistuin vuonna 2006 sairaanhoitajaksi Jyväskylän ammattikorkeakoulusta, vanhustyöhön suuntautuen. Työurallani olen työskennellyt kotisairaanhoidossa, terveyskeskuksen vuodeosastolla, kunnallisen palvelukeskuksen muistikodissa, muistihoitajana ja muistikoordinaattorina.

Työni ohella olen hankkinut lisäosaamista ikääntyvien hyvinvoinnista, lääkityksestä ja muistitesteistä. Suoritin vuosina 2014-2015 Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämispalveluiden järjestämän Muistiasiantuntijan Diploma-koulutuksen. Kehittämistyönäni rakensimme muistikodin pihalle kaikkia aisteja hellivän toiminnallisen puutarhan. Puutarhan suunnittelussa ja rakentamisessa olivat mukana kodin asukkaat, heidän omaisensa ja muistikodin henkilökunta. Mielestäni muistityö toteutuu parhaiten juuri asiakkaan, hänen läheistensä ja ammattihenkilöiden yhteistyönä. Kaikessa työssäni tavoitteenani on tukea asiakasta ja hänen läheisiään merkityksellisen ja toiminnallisen arjen jatkamisessa.

Palvelen sinua muistin testaamiseen ja hoitamiseen liittyvissä asioissa. Voin auttaa sinua alkuun erilaisissa tulevaisuutta suunnittelevissa toimissa, kuntoutus- ja kurssihakemuksissa sekä sinulle kuuluvien etuuksien hakemisessa. Yhdessä voimme miettiä myös kotona asumisen ja turvallisuuden asioita. Tärkeintä on elää omannäköistä elämää muistisairaudesta huolimatta, pidetään siitä kiinni!

Reetta Lähderinne

Reetta Lähderinne

Fysioterapeutti, Uroterapeutti

Tuki- ja liikuntaelinongelmien fysioterapia

Urogynekologisten oireiden fysioterapia

Olen koulutukseltani fysioterapeutti (AMK), lantionpohjan fysioterapeutti, uroterapeutti sekä pilatesohjaaja. Olen toiminut fysioterapeuttina vuodesta 2005 alkaen. Erikoisosaamisenani on gynekologisten oireiden (mm. virtsankarkailu, laskeumaoireet) sekä raskausajan ja synnytyksen jälkeinen fysioterapia. Lisäksi olen perehtynyt tuki- ja liikuntaelinongelmien fysioterapiaan. Vastaanotollani voit saada apua kehon erilaisiin kiputiloihin myös akupunktion avulla. Tervetuloa vastaanotolleni!

Anni Lehtonen

Anni Lehtonen

TtM, laillistettu ravitsemusterapeutti

Ravitsemusterapeutti (TtM) Anni Lehtonen vastaa Muistiklinikan ravitsemushoidon toteutuksesta.

Anni on työskennellyt Kela-kuntoutuksessa muistisairauksien ja Parkinsonin tautia sairastavien kuntoutuskursseilla yksilö- ja ryhmäohjauksen parissa. Anni on myös kouluttanut terveydenhuollon ammattilaisia ikääntyneiden ravitsemukseen sekä vajaaravitsemuksen tunnistamiseen ja hoitoon liittyen. Hyvä ravitsemus on tärkeä osa muistisairauksien ennaltaehkäisyä ja hoitoa. Monipuolinen ruokavalio ja riittävä syöminen tukee toimintakyvyn säilymistä ja ehkäisee sairauteen liittyviä puutostiloja ja liitännäisoireita. 

Ravitsemusterapeutti vastaa ravitsemustilan arvioinnista, ravitsemushoidon yksilöllisestä suunnittelusta, ravintolisien ja täydennysravinteiden tarpeen arvioinnista sekä lääkehoidon ja ruokavalion yhteensovittamisesta. Tavoitteena on löytää asiakkaan arkeen sopiva tapa syödä ja toteuttaa päivittäinen ruokahuolto – ruokailoa vaalien. Myös läheiset ovat lämpimästi tervetulleita vastaanotolle!

Henna Julkunen

Henna Julkunen

Psykiatrinen sairaanhoitaja, sosiaalipsykologi,

pari- ja perhepsykoterapeutti-koulutuksessa

Olen Henna Julkunen, sairaanhoitaja, sosiaalipsykologi ja vuoden 2020 lopulla valmistun pari- ja perhepsykoterapeutiksi. Olen valmistunut sairaanhoitajaksi vuonna 2007 ja koulutuksessa erikoistuin psykiatriseen hoitotyöhön sekä lasten ja nuorten hoitotyöhön. Kymmenen vuotta myöhemmin, 2017, valmistuin Itä-Suomen yliopistosta yhteiskuntatieteiden maisteriksi pääaineena Sosiaalipsykologia.

Erityisenä kiinnostuksen kohteena minulla ovat perhesuhteet sekä parisuhteen eri ilmiöt ja halusin syventää osaamistani näiden teemojen ympärillä ja aloitin opinnot pari- ja perhepsykoterapeutiksi 2017 -2020. Vastaanotollani voimme keskustella monenlaisista perhe-elämän tilanteista.  Vastaanotolle voit tulla yksin tai yhdessä omaisen kanssa.

Hinnasto

Geriatrin vastaanotto 60 min. 158 €

Muistihoitajan vastaanotto 60 min. 75 €

Fysioterapeutin vastaanotto 60 min. 65 €

Ravitsemusterapeutin vastaanotto 60 min. 100 €

Hinnat Kela-korvauksen jälkeen. Vähennämme hinnoista suoraan Kela-korvauksen osuuden.

Pyrimme olemaan joustavia ja ymmärrämme, että aikataulut ja elämäntilanteet saattavat muuttua yllättäenkin. Pyydämme Sinua perumaan esteen sattuessa varatun vastaanottoaikasi mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään 12 h ennen vastaanottoa. Varattuun aikaan nähden alle 12 h sisällä peruutetusta ajasta veloitamme 50 % vastaanottomaksusta. Peruuttamattomasta ajasta veloitamme hinnaston mukaisen maksun.

Kaikkien vastaanottojen maksaminen tapahtuu laskulla, jonka saat vastaanotolta mukaasi.

Lakipalvelut