General Practice

Hannes Holma

Hannes Holma

M.D., Licentiate of Medicine

Anne-Mari Korhonen

Anne-Mari Korhonen

M.D., Ph.D.

Specialist in General Practice

Neurology Specialist

Jani Kuittinen

Jani Kuittinen

M.D., Licentiate of Medicine

Specializing Physician in Occupational Health

Katja Luostarinen

Katja Luostarinen

M.D., Licentiate of Medicine

Terhi Mustonen

Terhi Mustonen

M.D., Licentiate of Medicine

Elisa Nevalainen

Elisa Nevalainen

M.D., Ph.D.

Specializing Physician in General Practice

Tapio Nuutinen

Tapio Nuutinen

M.D., Licentiate of Medicine

Anna-Kaisa Sivonen

Anna-Kaisa Sivonen

M.D., Licentiate of Medicine

Annamaija Wallin

Annamaija Wallin

M.D., Licentiate of Medicine